DATA

on line - 12 grudzień 2023

on line – 23 styczeń 2024

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z centrali ZUS

CENA

485 zł

NOWOŚCI

Omówienie nowości wynikających z ustawy z 28.07.2023 r. – szerszy dostęp do pomostówek dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zniesienie wymogu wykonywania pracy w ciężkich warunkach przed 1.01.1999 r.

Omówienie propozycji nowych emerytur stażowych

 TEMATYKA

Omówienie zasad przyznawania świadczeń z  ustawy emerytalnej.

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury pomostowej):
  – miesiąc i dzień zgłoszenia wniosku,
  – średnie dalsze trwanie życia,
  – marcowa waloryzacja świadczeń a przejście na emeryturę,
 2. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury (kiedy najlepiej zgłosić wniosek )?
 3. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 4. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 5. Waloryzacja składek emerytalnych a data przejścia na emeryturę.
 6. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 7. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  – zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  –  renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 8. Ogólne zasady dokumentowania wniosków o świadczenia.
 9. Niezbędne dokumenty (legitymacje, zaświadczenia, świadectwa) umożliwiające uwzględnianie przez ZUS okresów pracy, np. okresy studiów, opieki nad dzieckiem, zasiłków chorobowych, dokumentowanie wydłużonych okresów zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy  w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – zasad obowiązujące od października 2022 r.
 10. Jakie druki są potrzebne do przyznanie świadczeń: wniosek o rentę ERN, wniosek o rentę rodzinną EMZ, wniosek o emeryturę EMP, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzenia ERP-7 – wypełnianie druków.
 11. Dla kogo nie wypełniamy druku ERP-7
 12. Pytania, odpowiedzi, konsultacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.