DATA

on line - 19 czerwiec 2023

on line – wrzesień 2023

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z centrali ZUS

CENA

485 zł

NOWOŚCI:

Ostatnie zmiany w ustawie emerytalnej:

 • najlepszy od lat – termin do przejścia na emeryturę – początek 2023 r.: niskie tablice trwania życia, wysoka waloryzacja, 
 • nowe korzystne zasady waloryzacji w 2023 r.,
 • ostatnie zmiany w zasadach zaliczania wydłużonych okresów zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy  w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – październik 2022 r.,
 • zmiana zasad obliczanie emerytur dla świadczeń przyznawanych w czerwcu każdego roku,
 • brak możliwości przeliczania starych świadczeń od nowej kwoty bazowej,
 • zmiany w częstotliwości doliczania stażu pracy do starych świadczeń,
 • zmiany w rentach z tytułu niezdolności (nowe okresy, w których może powstać niezdolność do pracy).

TEMATYKA

Omówienie najnowszych zmian z ustawy emerytalnej.

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej):
  – miesiąc i dzień zgłoszenia wniosku,
  – średnie dalsze trwanie życia,
  – marcowa waloryzacja świadczeń a przejście na emeryturę,,
  – dodatkowe świadczenia tzw. „13” i „14”.
 2. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury (kiedy najlepiej zgłosić wniosek )?
 3. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 4. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 5. Jak składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS kształtują wysokość emerytury?
 6. Jak kapitał początkowy kształtuje wysokość emerytury?
 7. Czy można ponowne ustalić kapitał początkowy?
 8. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  – zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  –  renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 10. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  – emerytury według „starych zasad”.
  – emerytury nowe,
  – renty.
 11. Indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.