DATA

21 stycznia 2022

21 luty 2022

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z centrali ZUS

CENA

389 zł

NOWOŚCI:

Najważniejsze zmiany w ustawie emerytalnej na podstawie ustawy z 24 czerwca 2021 r. :

 • zmiana zasad obliczanie emerytur dla świadczeń przyznawanych w czerwcu każdego roku od 18.09.2021 r. ,
 • od 1.01.2022 r. koniec możliwości przeliczania świadczeń od nowej kwoty bazowej,
 • od 1.01.2022 r. zmiany w częstotliwości doliczania stażu pracy do starych świadczeń,
 • wypłata świadczeń emerytalno-rentowych na konto bankowe,
 • od 18.09.2021 r. zmiany w rentach z tytułu niezdolności (nowe okresy, w których może powstać niezdolność do pracy).

 TEMATYKA

Omówienie najnowszych zmian z ustawy emerytalnej z 24.06.2021 r.

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej)?
 2. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury?
 3. Jak data zgłoszenia wniosku wpływa na wysokość emerytury?
 4. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 5. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 6. Jak składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS kształtują wysokość emerytury?
 7. Jak kapitał początkowy kształtuje wysokość emerytury?
 8. Czy można ponowne ustalić kapitał początkowy?
 9. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 10. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  – zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  –  renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 11. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  – emerytury według „starych zasad”.
  – emerytury nowe,
  – renty.
 12. Indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.