DATA

30 września 2021

październik 2021

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z centrali ZUS

CENA

348 zł

 TEMATYKA

NOWOŚCI:

▪ najnowsze projekty ustaw o wcześniejszych emeryturach przy długim stażu pracy,

▪ nowe zmiany w emeryturach dla rocznika 1953.

 1. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę.
 2. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2021 r.
 3. Dla kogo wystawiamy druk ZUS ERp-7. 
 4. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa:
  • wypełnianie i kompletowanie wniosku,
  • warunki przyznawania tych emerytur (uwzględniane przez ZUS okresy pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze),
  • możliwość zarobkowania,
  • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej  do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
 5. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
  • jakie formularze,
  • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
  • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 6. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
  • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
  • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
  • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 7. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
  • Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
   • Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości:
    • zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
    • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
   •  Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:.
    • emerytury według „starych zasad”
    • emerytury nowe,
    • renty.
   • Indywidualne konsultacje.

   INFORMACJE ORGANIZACYJNE

   Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

   Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

   Cena szkolenia obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu,
   • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
   • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

   Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.