DATA

on line - 9 październik 2023
on line – 23 listopad 2023
on line – 7 grudzień 2023

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społeczych, wieloletni pracownik centrali ZUS

CENA

488 zł

W terminie do 1 stycznia 2024 r. Płatnicy składek mają obowiązek złożenia korekt dokumentów do ZUS-u  za okres do grudnia 2021.

Po tym okresie ZUS nie przyjmie korekt od płatnika. 

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS.za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Natomiast za okres od 1 stycznia 2022 r. – termin ten to 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najczęściej występujące przyczyny składania korekt takie jak:

 • nadpłata wynagrodzenia dla pracownika,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego (wypadkowego),
 • korekta w przypadku przekroczenia 30-krotności,
 • korekta w przypadku wydania decyzji, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom,
 • korekta w przypadku uznania, umowy zlecenia za umowę o pracę,
 • korekta w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenie,
 • korekta w przypadku wypłacenia zawyżonego zasiłku,
 • korekta w przypadku błędnego rozliczania  składek za zleceniobiorcę – nadpłata niedopłata,
 • korekta w przypadku uznania, że umowa zlecenia była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
 • konsekwencje korekt za okres do XII 2021 r. i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.

Przedstawione zostaną także możliwości odzyskania zapłaconych składek od byłego pracownika/ zleceniobiorcy oraz przekazane  zostaną wskazówki praktyczne  na co ma zwracać ma uwagę płatnik w rozliczeniach z ZUS-em oraz w relacjach z ubezpieczonym.

TEMATYKA

 1. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 2. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 3. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 4. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 5. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 6. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 7. Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów.
 8. Decyzja ZUS-u o niepodleganiu. ubezpieczeniom społecznym pracownika (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna.
 9. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
 10. Rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.
 11. Korekta za okres przedawniony – na co zwrócić uwagę.
 12. Rozliczanie umów zleceń.
 13. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 14. Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale także ubezpieczeniom społecznym,
 15. Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,
 16. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 17. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS:
 • przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • obowiązki płatnika i ubezpieczonego,
 • konsekwencje złożenia błędnego, oświadczenia przez ubezpieczonego,
 • ustalenie kwoty do zwrotu.

18. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia:

 • kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana,
 • jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło,
 • jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u.

19. Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego.

20. Co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego.

21. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie.

22. Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – nowe stanowisko MF.

23. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika.

24. Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy:

 • korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku,
 • konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

25. Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.