DATA

13 kwiecień 2023

24 kwiecień 2023

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społeczych, wieloletni pracownik centrali ZUS

CENA

488 zł

,TEMATYKA

Nadpłata wynagrodzenia pracownika:

 1. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 2. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 3. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 4. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 5. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 6. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 7. Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów.
 8. Decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna.
 9. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

Rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.

Rozliczanie umów zleceń

 1. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 2. Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia, aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale także ubezpieczeniom społecznym.
 3. Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy.
 4. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 5. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS.

Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 1. Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 2. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.
 3. Ustalenie kwoty do zwrotu.

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

 1. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana.
 2. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło.
 3. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u.
 4. Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego.
 5. Co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego. 

Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie.

Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego.

Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika.

Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy:

 1. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku.
 2. Konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.