DATA

13 lipca 2021

15 czerwca 2021 r.

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław

CENA

356 zł

TEMATYKA

 Nadpłata wynagrodzenia pracownika:

 1. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 2. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 3. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 4. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 5. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 6. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 7. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

Rozliczanie umów zleceń:

 1. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 2. Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy.
 3. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 4. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS.

Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek:

 1. Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 2. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia:

 1. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana?
 2. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło?
 3. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u?
 4. Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego – analiza przypadków.

Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie.

Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego.

Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie.

 Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy:

 1. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku.
 2. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 roku życia a korekta wynagrodzenia chorobowego (zwolnionego od podatku opodatkowany zasiłek).
 3. Konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

Korekta wynagrodzeń w związku z naliczeniami na PPK.

 Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS.

Odpowiedzi na pytania uczestników, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.