DATA

16 września 2021

4 października 2021

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społeczych, wieloletni pracownik centrali ZUS

CENA

356 zł

TEMATYKA

Najnowsze zmiany dotyczące składania korekt dokumentów do ZUS-u.

Nadpłata wynagrodzenia pracownika. Rozliczenia z pracownikiem ZUS i US:

 1. Kiedy można skutecznie odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od pracownika.
 2. Jak najłatwiej rozliczyć nadpłacone wynagrodzenie.
 3. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika – postępowanie pracodawcy.
 4. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 5. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 6. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 7. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 8. Korekta dokumentów związana z wypłatą zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego.
 9. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

Wyłączenie pracownika z ubezpieczeń, ograniczenie podstawy wymiaru składek pracownika, zleceniobiorcy:

 1. Postępowanie płatnika w przypadku wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym – konsekwencje uprawomocnienia się decyzji na rozliczenia z ZUS i US.

Korekty związane z rozliczaniem umów zleceń (zbiegi tytułów do ubezpieczeń):

 1. Jaki zapis wprowadzić do umów zleceń aby nie ponosić finansowych kosztów po złożeniu korekt.
 2. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 3. Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy za którego była opłacana tylko składka zdrowotna, a powinny być opłacane wszystkie składki.
 4. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 5. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS.

Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek:

 1. Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 2. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia:

 1. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana.
 2. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u.
 3. Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego – analiza przypadków.
 4. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie – rozliczenia z ZUS, US i wykonawcą.

Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego:

 1. Stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji podatkowej.

Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy:

 1. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku.
 2. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 roku życia a korekta wynagrodzenia chorobowego (zwolnionego od podatku opodatkowany zasiłek).
 3. Konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

Korekty związane z naliczeniem składek na PPK.

Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS: 

 1. Czy można odzyskać składki zapłacone za okres przedawniony.

Odpowiedzi na pytania uczestników, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.