DATA

24 kwiecień 2023

PROWADZĄCY

Agnieszka Nowak – wykładowca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

CENA

198 zł

TEMATYKA

Zapraszamy na tutorial, w którym na przykładach zostaną omówione zasady naliczania wynagrodzeń wraz ze składnikami, ich rozliczenia z zleceniobiorcą/wykonawcą, ZUS, Urzędem Skarbowym. Ważne daty.

O czym trzeba pamiętać:

 • podstawa prawna umów cywilno-prawnych,
 • co to jest kwota brutto,
 • jakie zastosować koszty uzyskania przychodu, od czego zależy ich wysokość i jaka może być ich wartość,
 • jakie składki do ZUS są obowiązkowe, a jakie dobrowolne, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokość zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym kwota wolna od podatku,
 • potrącenia, zasady stosowania,
 • co to jest kwota netto,
 • wystawiony rachunek podstawą do wypłaty.

FORMA:  krótkie szkolenie oparte na samych przykładach, omawiające dane zagadnienie w praktyczny usystematyzowany sposób. Warsztat poprowadzi w formie prezentacji wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości i rozliczeń publiczno prawnych.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 11:00 – 13:00. 

  Cena szkolenia obejmuje: 

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.