DATA

16 listopada 2021

6 grudnia 2021

PROWADZĄCY

Paweł Ziółkowski – prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie podatków i prawa pracy

CENA

378 zł

 TEMATYKA

 1. Spodziewane zmiany w PIT
  a) Odliczanie składki zdrowotnej
  b) Nowa skala podatkowa
  c) Kwota wolna od podatku
  d) Nowe ulgi podatkowe
  e) Konsekwencje zatrudniania na czarno
 2. Przychody podatkowe w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
  a) Rodzaje przychodów
  – pieniądze
  – wartości pieniężne
  – wartość świadczeń w naturze
  – wartość innych nieodpłatnych świadczeń
  b) Moment uzyskania przychodów
  – otrzymanie świadczenia
  – postawienie świadczenia do dyspozycji
  c) Wykładnia dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13) i jej kluczowe znaczenie dla wyłączenia poszczególnych świadczeń z przychodów
  d) Zmiana stanowiska Fiskusa w odniesieniu do noclegów
 3. Koszty uzyskania przychodów
  a) Stosunek pracy
  – koszty kwotowe
  – koszty procentowe
  b) Umowy cywilnoprawne
  – koszty kwotowe
  – koszty procentowe
  – przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania
  c) Samozatrudnienie
  d) Koszty autorskie w świetle interpretacji ogólnej MF
  – limit kosztów autorskich
  – katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie
  – zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich
 4. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
  a) Samochody służbowe i inne składniki majątku udostępniane pracownikom – najnowsze interpretacje MF i ZUS
  b) Abonamenty medyczne – poglądy ugruntowane po uchwałach NSA
  c) Imprezy – brak przychodu u pracowników po wyroku TK
  d) Szkolenia – zastosowanie zwolnienia podatkowego
  e) Podróże służbowe – problemy praktyczne
  f) Świadczenia BHP według ostatnich interpretacji organów podatkowych i ZUS
  g) Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki
  h) Umundurowanie – warunki skorzystania ze zwolnienia
  i) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
  j) Odszkodowania – możliwość optymalizacji w zakresie PIT
  k) Świadczenia nieoznaczone
  – Świadczenia bez wartości rzeczywistej
  – Świadczenia na grupę osób
  l) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
  ł) Zerowy PIT
  m) Zmiany w PIT w czasach pandemii (zmiany limitów zwolnień podatkowych, nowe zwolnienia)
 5. Rozliczenia
  a) Rozliczenie zaliczkowe podatku
  b) Rozliczenie ryczałtowe
  c) Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR)
  d) Informacje podatkowe i zeznania (PIT-11)
  e) Certyfikat rezydencji
 6. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
  a) Nadpłata składek i jej zwrot
  b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
  c) Zapłata składek za podatnika
  d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 9.30 – 14:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.