DATA

luty 2022

marzec 2022

PROWADZĄCY

Renata Majewska

prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych

CENA

384 zł 

TEMATYKA

Kompleks nowelizacji korygujących system naliczania PIT i składki zdrowotnej, tzw. Polski Ład, został uchwalony w ostatecznym kształcie. 

Większość zmian zacznie obowiązywać 1.01.2022.

Wpływają one bezpośrednio na sposób sporządzania listy płac już za styczeń 2022. W celu poznania nowości zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego wykładowca omówi m.in.:

Zmiany w sporządzaniu od 1.01.2022 roku listy płac za pracowników

 • możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku i jej stosowanie w trakcie roku do pracownika w formie tzw. ulgi miesięcznej (425 zł miesięcznie),
 • zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł
 • sposób poboru zaliczki PIT w 2020 roku
 • korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych (ulga z tytułu wielodzietności, ulga na powrót i ulga dla dorabiających seniorów),
 • likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki PIT
 • obniżanie składki zdrowotnej w nowej wersji, tj. do wysokości zaliczki obliczonej na stan 31.12.2021
 • korekta metody limitowania kosztów twórczych (50% przychodu);

Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców wg Polskiego ładu

 • złożenie wniosku o stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku
 • brak możliwości korzystania z ulgi dla klasy średniej
 • stosowanie do zleceniobiorców ulgi z racji wielodzietności, ulgi na powrót i ulgi dla dorabiających seniorów
 • wyższe koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie;

Składka zdrowotna za indywidualnych przedsiębiorców w 2022 roku

 • 2 wysokości składki zdrowotnej: 9% i 4,9%
 • obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających podatek wg skali i podatek liniowy (przesunięty rok składkowy),
 • obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających ryczałt ewidencjonowany,
 • obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową,
 • roczne rozliczenie składki zdrowotnej (nadpłata i niedopłata)
 • korekty w rozwiązywaniu zbiegów tytułów ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas szkolenia wykładowca omawia zagadnienia na przykładach, przedstawia wzory nowych wniosków i oświadczeń przewidzianych przez Polski ład oraz przykładowe rozliczenia wynagrodzeń na listach płac.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 14:30.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.