DATA

8 grudnia 2021

12 stycznia 2022

PROWADZĄCY

Prawnik, doradca podatkowy. Posiada ponad 15 lat praktyki zawodowej zdobywanej zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak również w administracji podatkowej prowadząc kontrole podatkowe. 

CENA

398 zł

TEMATYKA

CIT / PIT od 2022 r.

 1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego,
 • składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
 • ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”),
 • nowe obowiązki dla płatników,
 • uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
 • zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.
 1. Zmiany dla przedsiębiorców – składka zdrowotna:
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód (np. PIT-36L, PIT-36),
 • podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,
 • minimalna podstawa składki zdrowotnej.
 1. Zmiany dla przedsiębiorców – ulgi i preferencje:
 • wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
 • wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
 • wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
 • jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R,
 • zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
 • ulga na robotyzację,
 • zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
 • ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
 • ulga konsolidacyjna,
 1. Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców:
 • wprowadzenie reżimu holdingowego
 • zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
 • zmiany w procedurze poboru podatku u źródła
 • zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (nowe stawki, likwidacja karty podatkowej, itp.),
 • „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
 • zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
 • zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
 • wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
 • zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
 • zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
 • wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
 • zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów,
 • zmiany odnośnie składników majątku otrzymanych ze spółek osobowych,
 • zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
 • minimalny CIT.
 1. Zmiany w rozliczeniach osobistych – PIT:
 • zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
 • zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
 • zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
 • ulga na powrót do Polski,
 • ryczałt od przychodów osób zagranicznych zmieniających rezydencję,
 • łagodne potraktowanie podatników ujawniających dochody nieopodatkowane,
 • zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego,
 • zmiany w uldze na dzieci.

CZĘŚĆ II

Zmiany w ryczałcie od 2022 r.

 1. Zmiany stawek dla niektórych podatników.
 2. Zmiany w definicji wolnych zawodów.
 3. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia, itp.).
 4. Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.
 5. Pozostałe zmiany.

CZĘŚĆ III

Zmiany w VAT od 2022 r.

 1. Grupa VAT (GV) jako nowa kategoria podatnika:
 • zasady opodatkowania w GV,
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
 • mechanizm podzielonej płatności w GV,
 • dokumentacja w GV,
 • rejestracja GV i przesłanki do jej założenia,
 • zwroty VAT,
 • odpowiedzialność poszczególnych członków za zobowiązania GV,
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
 1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
 2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
 3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.
 4. Zmiany w kodach CN.
 5. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.