DATA

14 listopada 2022
14 listopada 2022

PROWADZĄCY

Paweł Ziółkowski – prawnik, praktyk, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń podatkowych dla firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

CENA

438 zł 

Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z “Polskiego Ładu” wraz z działaniami naprawczymi od lipca 2022r.

TEMATYKA 

1. Zmiany w ramach Polskiego Ładu

a)      Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku

b)    Skala podatkowa

c)    Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej

d)    Nowe zasady ograniczania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

e)    Likwidacja ulgi dla klasy średniej

f)     Likwidacja „rolowania zaliczek”

g)    Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych

h)   Zerowy PIT od lipca

i)     Jak przygotować się do sporządzenia PIT-11 za rok 2022

j)      Zmiany w PIT-2 od stycznia 2023 r.

– możliwość złożenia PIT-2 nawet u 3 płatników

– możliwość złożenia PIT-2 przez zleceniobiorców, menedżerów i wykonawców dzieł

 2. Przychody podatkowe

a) Rodzaje przychodów

– pieniądze

– wartości pieniężne

– wartość świadczeń w naturze

– wartość innych nieodpłatnych świadczeń

b) Moment uzyskania przychodów

– otrzymanie świadczenia

– postawienie świadczenia do dyspozycji

c) Wykładnia dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13) i jej kluczowe znaczenie dla wyłączenia poszczególnych świadczeń z przychodów

 3. Koszty uzyskania przychodów

a) Stosunek pracy

– koszty kwotowe

– koszty procentowe

– możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania

b) Umowy cywilnoprawne

– koszty kwotowe

– koszty procentowe

– przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania

c) Samozatrudnienie

d) Koszty autorskie

– limit kosztów autorskich

– katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie

– zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich

 4. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników

a) Samochody służbowe i inne składniki majątku udostępniane pracownikom – zmiany wynikające z Polskiego Ładu

b) Abonamenty medyczne – poglądy ugruntowane po uchwałach NSA

c) Imprezy – brak przychodu u pracowników po wyroku TK

d) Szkolenia – zastosowanie zwolnienia podatkowego

e) Podróże służbowe – nowa wartość diet!

f) Świadczenia BHP według ostatnich interpretacji organów podatkowych i ZUS

g) Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki

h) Umundurowanie – warunki skorzystania ze zwolnienia

i) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika – nadchodzą zmiany!

j) Odszkodowania – możliwość optymalizacji w zakresie PIT

k) Świadczenia nieoznaczone

– Świadczenia bez wartości rzeczywistej

– Świadczenia na grupę osób

l) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli

ł) Zerowy PIT (zmiany 2022)

m) Zmiany w PIT w czasach pandemii (zmiany limitów zwolnień podatkowych, nowe zwolnienia)

5. Rozliczenia

a) Rozliczenie zaliczkowe podatku

b) Rozliczenie ryczałtowe

c) Deklaracje roczne (PIT-4R, PIT-8AR)

d) Informacje podatkowe i zeznania (PIT-11)

e) Certyfikat rezydencji

 6. Podatkowe skutki korekt składek ZUS

a) Nadpłata składek i jej zwrot

b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem

c) Zapłata składek za podatnika

d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 9:00 – 14:00.

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.