DATA

on line - 6 czerwiec 2023

14 czerwiec 2023

PROWADZĄCY

Alina Ćwiklińska – prawnik, wieloletni Naczelnik  Departamentu Zasiłków, długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej.


CENA

440 zł

CEL  SZKOLENIA

 • wyrobienie umiejętności analizy dokumentacji,
 • zapoznanie słuchaczy z poprawnym wypełnianiem dokumentacji,
 • zapoznanie słuchaczy ze zmianami przepisów ustawy  chorobowej.

PROGRAM  SZKOLENIA

 1. Nabywanie prawa  do  zasiłku  chorobowego.
 2. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego.
 3. Wysokość zasiłków chorobowych.
 4. Okres wypłaty zasiłku chorobowego.
 5. Zliczanie okresów zasiłkowych.
 6. Podstawa wymiaru zasiłku.
 7. Zapisy w regulaminie  wynagrodzenia a ich wpływ na ustalanie uprawnień do zasiłków.
 8. Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na uprawnienia do zasiłków.
 9. Składniki wynagrodzenia  takie jak : nagrody, nagrody roczne, premie regulaminowe ,premie uznaniowe, składniki przyznane do określonego terminu, dodatki bez względu na ich nazwę.
 10. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy.
 11. Zmiana wymiaru czasu pracy.
 12. Poprawne wypełnianie zaświadczenia płatnika składek Z-3.

ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY

 1. Ubezpieczeni uprawnieni do  zasiłku opiekuńczego.
 2. Kogo uważamy za członka rodziny w zakresie sprawowania opieki.
 3. Zasiłek w wymiarze do 56 dni w przypadku gdy matka dziecka przed  upływem 56 dni po porodzie przebywa w szpitalu.
 4. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowymi dziećmi do lat ośmiu.
 5. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego.
 6. Wypłata zasiłku opiekuńczego na dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia.
 7. Kogo uważa się za domownika mogącego zapewnić  opiekę choremu.
 8. Obowiązki ubezpieczonego w zakresie miejsca pobytu w czasie zwolnienia.

ZASIŁEK  MACIERZYŃSKI

 1. Wymiar urlopu  macierzyńskiego zgodnie  z Kodeksem Pracy.
 2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego.
 3. Wyrównanie zasiłku  macierzyńskiego do  wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 4. Uprawnienia do urlopu macierzyńskiego innego członka rodziny.
 5. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego oraz przerwa w zasiłku macierzyńskim.
 6. Zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim od 26 kwietnia 2023 roku.
 7. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim.
 8. Przepisy przejściowe w okresie od 2 sierpnia 2022 r do 25 kwietnia 2023 roku.
 9. Składanie wniosków o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim.
 10. Wysokość zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim od 26 kwietnia 2023 roku.
 11. Zasiłek macierzyński dla drugiego rodzica w wymiarze 9 tygodni.
 12. Praca na urlopie rodzicielskim a wydłużanie urlopu  rodzicielskiego.
 13. Urlop macierzyński  w przypadku  przyjęci  dziecka i wystąpienia do sądu  z  wnioskiem o jego przysposobieni zmiana od 1.02.2023 r.
 14. Urlop macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka  w  ramach  rodziny  zastępczej.
 15. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 16. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego.
 17. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim z uwzględnienie zmian od 26 kwietnia 2023 roku.

ŚWIADCZENIE  REHABILITACYJNE

 1. Prawo do  świadczenia  rehabilitacyjnego
 2. Wysokość świadczenia  rehabilitacyjnego
 3. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.

W  czasie  szkolenia  uczestnicy  będą  aktywnie  uczestniczyć  w spotkaniu poprzez  rozwiązywanie  zadań , wypełnianie dokumentów i   rozstrzyganie  sytuacji   z  którymi  spotykają się  w  codziennej  pracy. Będą  mogli  zadawać  pytania  dotyczące wątpliwości jakie  powstaną w czasie spotkania , a także będą mogli przedkładać dokumenty w  celu rozwiązania  konkretnego problemu. Zostaną zapoznani ze wszystkimi  zmianami wprowadzanymi na bieżąco.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.