DATA

5 sierpnia 2022

wrzesień 2022

PROWADZĄCY

Alina Ćwiklińska – prawnik, wieloletni Naczelnik  Departamentu Zasiłków, długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej.


CENA

440 zł

CEL  SZKOLENIA 

 • zapoznanie słuchaczy  z podstawową  interpretacją   przepisów,
 • wyrobienie umiejętności analizy dokumentacji,
 • zapoznanie słuchaczy z poprawnym wypełnianiem dokumentacji,
 • zapoznanie słuchaczy ze zmianami przepisów ustawy  chorobowej,
 • zapoznanie słuchaczy z przepisami dotyczącymi COVID- 19, dokumentowaniem prawa do zasiłku  opiekuńczego i chorobowego.

PROGRAM  SZKOLENIA

 1. Nabywanie  prawa  do  zasiłku  chorobowego
 2. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
 3. Wysokość zasiłków chorobowych w tym za okres pobytu w szpitalu
 4. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
 5. Podstawa wymiaru zasiłku
 6. Zapisy w regulaminie  wynagrodzenia a ich wpływ na ustalanie uprawnień do zasiłków
 7. Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na uprawnienia do zasiłków
 8. Składniki wynagrodzenia  takie jak : nagrody, nagrody roczne, premie regulaminowe ,premie uznaniowe, składniki przyznane do określonego terminu, dodatki bez względu na ich nazwę
 9. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy
 10. Zmiana wymiaru czasu pracy
 11. Poprawne wypełnianie zaświadczenia płatnika składek Z-3

ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY

 1. Ubezpieczeni uprawnieni do  zasiłku opiekuńczego
 2. Kogo uważamy za członka rodziny w zakresie sprawowania opieki
 3. Zasiłek w wymiarze do 56 dni w przypadku gdy matka dziecka przed  upływem 56 dni po porodzie przebywa w szpitalu
 4. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowymi dziećmi do lat ośmiu
 5. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
 6. Wypłata zasiłku opiekuńczego na dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia
 7. Kogo uważa się za domownika mogącego zapewnić  opiekę choremu
 8. Obowiązki ubezpieczonego w zakresie miejsca pobytu w czasie zwolnienia

ZASIŁEK  MACIERZYŃSKI

 1. Wymiar urlopu  macierzyńskiego zgodnie  z Kodeksem Pracy
 2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego
 3. Wyrównanie zasiłku  macierzyńskiego do  wysokości świadczenia rodzicielskiego
 4. Praca na urlopie macierzyńskim u pracodawcy który udzielił  urlopu a praca u innego pracodawcy
 5. Wymiar urlopu  rodzicielskiego
 6. Wydłużanie urlopu  rodzicielskiego
 7. Uprawnienia do urlopu macierzyńskiego innego członka rodziny
 8. Urlop macierzyński  w przypadku  przyjęci  dziecka i wystąpienia do sądu  z  wnioskiem o jego przysposobieni
 9. Urlop macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka  w  ramach  rodziny  zastępczej
 10. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 11. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
 12. Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców

ŚWIADCZENIE  REHABILITACYJNE

 1. Prawo do  świadczenia  rehabilitacyjnego
 2. Wysokość świadczenia  rehabilitacyjnego
 3. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 4. Prewencja rentowa
 5. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.

W  czasie  szkolenia  uczestnicy  będą  aktywnie  uczestniczyć  w spotkaniu poprzez  rozwiązywanie  zadań , wypełnianie dokumentów i   rozstrzyganie  sytuacji   z  którymi  spotykają się  w  codziennej  pracy. Będą  mogli  zadawać  pytania  dotyczące wątpliwości jakie  powstaną w czasie spotkania , a także będą mogli przedkładać dokumenty w  celu rozwiązania  konkretnego problemu. Zostaną zapoznani ze wszystkimi  zmianami wprowadzanymi na bieżąco.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.