DATA

on line - 3 październik 2023

PROWADZĄCY

Agnieszka Nowak – wykładowca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji.

CENA

198 zł

TEMATYKA

Zapraszamy na tutorial, w którym na przykładach zostaną omówione zasady rozliczenia delegacji służbowych w kraju i zagranicą  z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły pod koniec 2022 i na początku 2023 roku.

O czym trzeba pamiętać:
– kiedy się zaczyna i kończy delegacja służbowa,
– zasady naliczeń należności w tym diet i ryczałtów dla delegacji krajowych i zagranicznych,
– zasady rozliczenia kosztów związanych z delegacją,
– zmiany wysokości diet krajowych od lipca 2022 i stycznia 2023 r,
– zmiany wysokości diet zagranicznych od 29.11.2022,
– zmiana wysokości stawek za kilometr i ich wpływ na rozliczenie delegacji.

FORMA:  krótkie szkolenie oparte na samych przykładach, omawiające dane zagadnienie w praktyczny usystematyzowany sposób. Warsztat poprowadzi w formie prezentacji wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości i rozliczeń publiczno-prawnych.

Uczestnicy mają możliwość przesłania wybranego przykładu, który zostanie szczególowo omówiony w trakcie szkolenia. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 11:00 – 13:00. 

Cena szkolenia obejmuje: 

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.