DATA

5 grudnia 2022

styczeń 2023

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

478 zł

TEMATYKA

 1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od lipca 2022 r.
 2. Pobór zaliczek za osoby rozliczające się z małżonkiem.
 3. Zmiany od 1 lipca w zakresie rozliczeń podatkowych za osoby samotnie wychowujące dziecko.
 4. Podatek ryczałtowy – umowa do 200 zł.
 5. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 lat, kogo dotyczy do kiedy stosujemy.
 6. Koszty uzyskania przychodu i zasady ich stosowania – rezygnacja z kosztów.
 7. Stosowanie PIT -2 w 2022 r.
 8. Naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – obniżanie składki do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r.
 9. Niepobieranie zaliczki za zleceniobiorców w 2022 r.
 10. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników), stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników.
 11. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika ulga 4+, podwyższenie dochodu pełnoletniego  uczącego się dziecka.
 12. Ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023.
 13. Ulga dla powracających, – zmiana od 1 lipca 2022 r. 
 14. Naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna.
 15. Naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od 1 lipca 2022 r.
 16. Najczęściej występujące tytuły do ubezpieczeń społecznych
 17. Składki za pracowników, zleceniobiorców.
 18. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń,
 19. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS.
 20. Najczęściej występujące wyłączenia od składek.
 21. Nagrody jubileuszowe.
 22. Odprawy, odszkodowania.
 23. Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 24. Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 25. Ubiór roboczy.
 26. Posiłki i napoje dla pracowników.
 27. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 28. Ryczałty za jazdy lokalne.
 29. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 30.  Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek.
 31. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.
 32. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę.
 33. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego.
 34. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac.
 35. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty.
 36. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można wystąpić do sądu o zwrot.
 37. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek.
 38. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego.
 39. Odpowiedzi na pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 •  uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.