DATA

sierpień 2022

lipiec 2022

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

428 zł

TEMATYKA

Zmiany wynikające ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. (Dz.U z 9 marca 2022 r. poz. 558)

 1. Analiza praktyczna, do kogo zasad odroczonego terminu przekazania zaliczki ma zastosowanie, skutki złożenia oświadczenia o rezygnacji z odroczonej zaliczki.
 2. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
 3. Ulga dla klasy średniej – do 30 czerwca 2022 r. i zasady jej stosowania przy kilku wypłatach w miesiącu.
 4. Nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od podatku do 30 czerwca i od 1 lipca.
 5. Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych.
 6. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 lipca jakie oświadczenie składa podatnik.
 7. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób  uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających, – zmiana od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023.
 8. Naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia.
 9. Nowe obowiązki związane z pobieraniem zaliczek i nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku – stosowanie kwoty wolnej w wysokości 1/12, 1/24, 1/36.
 10. Pobór zaliczek od świadczeń w naturze – zmiany do 1 lipca 2022 r.
 11. Nowe oświadczenia składane przez pracowników i zleceniobiorców nowe obowiązki płatnik od czerwca 2022 r.).
 12. Rozliczenie podatkowe po przekroczeniu limitu 85 528 zł – przykładu praktyczne.
 13. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania rodziców samotnie  wychowujących dzieci.
 14. Wspólne opodatkowanie z małżonkiem, dzieckiem, a zasady poboru zaliczki.
 15. Umowy zlecenia opodatkowane ryczałem – zmiana stawki podatkowej.
 16. Podstawa wymiaru składki na zdrowotne za osoby współpracujące od lipca 2022 r.
 17. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek.
 18. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne– najczęściej występujące wyłączenia od składek.
 19. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.
 20. Korekta w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę.
 21. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego.
 22. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac.
 23. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego.
 24. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia.
 25. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia niedopłata, nadpłata składek.
 26. Konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego. 
 27. Odpowiedzi na pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 •  uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.